हाम्रो चाहना सामुहिक अधिकारको स्थापना
Nepali नेपाली           Nepali  English

मिति :

Send us your feedback
Click here for Affordable, Cheap Web Design and Development
Make your contribution to save life and make bright future of distant children of Nepal
Find your suitable holiday operator
मत सर्वेक्षण
घले समाजको पहिलो प्रस्तुती स्वरुप यो अन्लाईन वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

ज्यादै राम्रो लाग्यो ।
ठिकै राम्रो लाग्यो ।
अझै सुधार गर्नुपर्ने ।
खासै राम्रो छैन ।

Vote View Result
Older Poll Results
फोटोहरू(लिल फंग (घले समाज) यू . के. परिचयात्मक भेटघाट कार्यक्रम)  • basan k ghaley २०६७ चैत्र १०, बुधवार

    im very glad to see my brother and sister together fully happy many thanks   
  • Minraj Ghale २०६७ म‌सिर ९, विहीवार

    wow feels great to see all the ghales united in uk!   
  • kharka ghale २०६७ कार्त्तिक १८, विहीवार

    i m sooo happy bcoz i got a golden oppurnityto learn my culture .its great i like it my culture.when i saw this my happiness has no bounds.   
 Comment       Tell a Friend